b'\n \n \n
 
\n  
sffpow (4.0)
index
user/fomels/Mfpow.c
\n Time/frequency power estimation \n

\n \n \n \n \n \n
 
\n Synopsis
       sffpow < inp.rsf > out.rsf beta=beta.rsf niter=10 fmin=o1 fmax=o1+(n1-1)*d1 bmin=-1.0 bmax=1.0 nb=10 tol=SF_EPS verb=y time=n
\n

\n \n \n \n \n \n
 
\n Parameters
       \n \n \n
\n  
file beta=
\tauxiliary output file name
\n
\n \n\n \n \n
\n  
float bmax=1.0
\tmaximum value of beta
\n
\n \n\n \n \n
\n  
float bmin=-1.0
\tminimum value of beta
\n
\n \n\n \n \n
\n  
float fmax=o1+(n1-1)*d1
\tmaximum frequency
\n
\n \n\n \n \n
\n  
float fmin=o1
\tminimum frequency
\n
\n \n\n \n \n
\n  
int nb=10
\t
\n
\n \n\n \n \n
\n  
int niter=10
\tnumber of Newton iterations
\n
\n \n\n \n \n
\n  
bool time=n [y/n]
\ttime axis
\n
\n \n\n \n \n
\n  
float tol=SF_EPS
\taccuracy tolerance for beta
\n
\n \n\n \n \n
\n  
bool verb=y [y/n]
\tverbosity flag
\n
\n \n
'