up [pdf]
from rsf.proj import *

####################### EDIT TO CHOOSE BETWEEN ########################
################ MADAGASCAR AND STANDALONE INSTALLS ###################
asg = 'asg'
stdmdl='standardmodel'
################################# OR ##################################
RSFSRC     = os.getenv('RSFSRC')
#asg       = os.path.join(RSFSRC,'trip/iwave/asg/main/asg.x')
#stdmdl     = os.path.join(RSFSRC,'trip/iwave/demo/main/standardmodel.x')
#######################################################################

# dummy target
Flow('cout0.txt',None,'touch $TARGET')

choose = {
'bm': '3',
'by': '4'
}

label = {
'by': 'Buoyancy',
'bm': 'Bulk Modulus'
}

unit = {
'by': 'cm\^3\_/g',
'bm': 'GPa'
}

for m in ('bm','by'):
  # Get model
  mod = m + '0.rsf'
  # Fetch(mod,'iwave')

  Flow([mod, mod +'@'], None,
     stdmdl + ' model=8 hfile=' + mod + ' choose='
     + choose[m] +
     '''
     d1=2.5 d2=2.5 d3=1.0 
     n1=721 n2=3121 n3=1 
     f3=3300
     label1=Depth unit1=m
     label2=Distance unit2=m
     label=
     '''
     + label[m] +
     '''
     unit=
     '''
     + unit[m] +
     '''
     datapath=.
     ''',stdin=0,stdout=0)

  j = 2 # subsampling
  for r in range(1,4):
    modrsf = '%s%d' % (m,r)
    Flow(modrsf,mod,
       '''
       dd form=native | window j1=%d j2=%d |
       put label1=Depth unit1=m label2=Distance unit2=m
       label=%s unit="%s"
       ''' % (j,j,
          ('Bulk Modulus','Buoyancy')[m=='by'],
          ('GPa','cm\^3\_/g')[m=='by']))

    Result(modrsf,'grey color=c mean=y title="%g-m model" scalebar=y barreverse=y' % (2.5*j))

    j *= 2

Flow('data',None,'spike n1=1501 n2=301 d1=0.002 d2=1 o2=0')
Flow('slice','data','window n1=1')

hkeys = dict(sx=3300,gx='100+20*x1',delrt=0,selev=-40,gelev=-20)
hks = hkeys.keys()

i=0
hstr = ''
for hk in hks:
  Flow(hk,'slice','math output=%s | dd type=int' % str(hkeys[hk]))
  i += 1
  hstr += '%s=${SOURCES[%d]} ' % (hk,i)

Flow('tdata',['data']+hks,'segyheader ' + hstr)
Flow('hdr.su','data tdata',
   'suwrite tfile=${SOURCES[1]} endian=0')

### create wavelet, src file

import math

fpeak=5
t0 = 1.0/fpeak
s = 1.0 /(math.sqrt(2)*math.pi*fpeak)

# Gaussian derivative wavelet (type=gaussd in suwaveform)
Flow('wavelet',None,
   '''
   math n1=101 d1=0.004 
   output="%g*(x1-%g)*exp(-%g*(x1-%g)^2)" | put o1=-0.1
   ''' % (-1.0/(s*s*s*math.sqrt(2*math.pi)),t0,1/(2*s*s),t0))
Flow('twavelet','wavelet','segyheader')
Flow('wavelet_base.su','wavelet twavelet','suwrite endian=0 tfile=${SOURCES[1]}')

Flow('src.su', ['wavelet_base.su', 'hdr.su'],
   '''  
   towed_array
   data=${SOURCES[1]} 
   src=${SOURCES[0]}
   towed=${TARGETS[0]}
   ''',
   stdin=0, stdout=0)

# movie for PML demo
Flow('bmh', None,
   '''
   makevel n1=91 n2=391 
   d1=20.0 d2=20.0 v000=2.25 | 
   sfput dim=2 gdim=2 id1=0 id2=1
   ''',
   stdin=0)

Flow('byh', None,
   '''
   makevel n1=91 n2=391 
   d1=20.0 d2=20.0 v000=1.0 | 
   sfput dim=2 gdim=2 id1=0 id2=1
   ''',
   stdin=0)

Flow('movie1','bmh byh src.su',
   '''
   makevel n1=91 n2=391 n3=41 
   d1=20.0 d2=20.0 d3=100.0 v000=0.0 | 
   sfput dim=2 gdim=3 id1=0 id2=1 id3=2 > ${TARGETS[0]} &&
   ''' +
   asg +
   '''
   bulkmod=${SOURCES[0]} buoyancy=${SOURCES[1]} 
   source_p=${SOURCES[2]} movie_p=${TARGETS[0]} 
   deriv=0 adjoint=0 order=1 cfl=0.5 cmin=1.0 cmax=6.0 
   dmin=0.8 dmax=3.0
   ''', stdin=0, stdout=0)

Flow('movie2','bmh byh src.su',
   '''
   makevel n1=91 n2=391 n3=41 
   d1=20.0 d2=20.0 d3=100.0 v000=0.0 | 
   sfput dim=2 gdim=3 id1=0 id2=1 id3=2 > ${TARGETS[0]} &&
   ''' +
   asg +
   '''
   bulkmod=${SOURCES[0]} buoyancy=${SOURCES[1]} 
   source_p=${SOURCES[2]} movie_p=${TARGETS[0]} 
   deriv=0 adjoint=0 order=1 cfl=0.5 cmin=1.0 cmax=6.0 
   dmin=0.8 dmax=3.0 nr1=250 nl2=250 nr2=250 pmlampl=1.0
   ''', stdin=0, stdout=0)

Flow('movie3','bmh byh src.su',
   '''
   makevel n1=91 n2=391 n3=41 
   d1=20.0 d2=20.0 d3=100.0 v000=0.0 | 
   sfput dim=2 gdim=3 id1=0 id2=1 id3=2 > ${TARGETS[0]} &&
   ''' +
   asg +
   '''
   bulkmod=${SOURCES[0]} buoyancy=${SOURCES[1]} 
   source_p=${SOURCES[2]} movie_p=${TARGETS[0]} 
   deriv=0 adjoint=0 order=1 cfl=0.5 cmin=1.0 cmax=6.0 
   dmin=0.8 dmax=3.0 nr1=100 nl2=100 nr2=100 pmlampl=1.0
   ''', stdin=0, stdout=0)

Flow('frame13','movie1','window f3=12 n3=1')
Flow('frame40-1','movie1','window f3=40 n3=1')
Flow('frame40-2','movie2','window f3=40 n3=1')
Flow('frame40-3','movie3','window f3=40 n3=1')

Result('frame13', 'grey mean=y clip=0.01 scalebar=y barreverse=y wanttitle=n')
Result('frame40-1','grey mean=y clip=0.01 scalebar=y barreverse=y wanttitle=n')
Result('frame40-2','grey mean=y clip=0.01 scalebar=y barreverse=y wanttitle=n')
Result('frame40-3','grey mean=y clip=0.01 scalebar=y barreverse=y wanttitle=n')

# 2-4 results
j = 1
traces = []
for r in range(4):

  by = 'by%d.rsf' % r
  bm = 'bm%d.rsf' % r

  data = 'data%d' % r
  sudata = data + '.su'

  Flow(sudata,'data tdata' + ' ' + bm + ' ' + by + ' src.su',
     'suwrite < ${SOURCES[0]} tfile=${SOURCES[1]} endian=0 > ${TARGETS[0]} && ' +
     asg +
     ''' 
     bulkmod=${SOURCES[2]} buoyancy=${SOURCES[3]} 
     source_p=${SOURCES[4]} data_p=${TARGETS[0]} 
     deriv=0 adjoint=0 order=2 cfl=0.75 cmin=1.0 
     cmax=4.5 dmin=0.8 dmax=3.0
     nr1=500 nl2=500 nr2=500 pmlampl=0.1
     ''',
     stdin=0, stdout=0)

  Flow(data,sudata,
     'suread read=data endian=0')

  Result(data,'grey title="%g-m data, 2-4 scheme" ' % (2.5*j))

  j *= 2

  trace = 'trace%d' % r
  Flow(trace,data,'window n2=1 f2=100')
  traces.append(trace)

Result('trace',traces,
    '''
    cat axis=2 ${SOURCES[1:4]} | 
    graph plotcol=4,2,6,7 wanttitle=n label2=Pressure unit2=MPa
    ''')

Result('wtrace',traces,
    '''
    cat axis=2 ${SOURCES[1:4]} | window min1=1.8 max1=2.5 |
    graph plotcol=4,2,6,7 wanttitle=n label2=Pressure unit2=MPa
    ''')

# 2-8 results
j = 1
traces8k = []
for r in range(4):

  by = 'by%d' % r
  bm = 'bm%d' % r

  data = 'data8k%d' % r
  sudata = data + '.su'

  Flow(sudata,'data tdata' + ' ' + bm + ' ' + by + ' src.su',
     'suwrite < ${SOURCES[0]} tfile=${SOURCES[1]} endian=0 > ${TARGETS[0]} && ' +
     asg +
     ''' 
     bulkmod=${SOURCES[2]} buoyancy=${SOURCES[3]} 
     source_p=${SOURCES[4]} + data_p=${TARGETS[0]} 
     deriv=0 adjoint=0 order=2 cfl=0.75 cmin=1.0 
     cmax=4.5 dmin=0.8 dmax=3.0
     nr1=500 nl2=500 nr2=500 pmlampl=0.1
     ''',
     stdin=0, stdout=0)

  Flow(data,sudata,
     'suread read=data endian=0')

  trace = 'trace' + str(r+4)
  Flow(trace,data,'window n2=1 f2=100')
  traces8k.append(trace)

  Result(data,'grey title="%g-m data, 2-8 scheme" ' % (2.5*j))

  j *= 2

Result('trace8k',traces8k,
  '''
  cat axis=2 ${SOURCES[1:4]} | 
  graph plotcol=4,2,6,7 wanttitle=n label2=Pressure unit2=MPa
  ''')
Result('wtrace8k',traces8k,
  '''
  cat axis=2 ${SOURCES[1:4]} | window min1=1.8 max1=2.5 |
  graph plotcol=4,2,6,7 wanttitle=n label2=Pressure unit2=MPa
  ''')End()

sftouch
sfstandardmodel
sfdd
sfwindow
sfput
sfgrey
sfspike
sfmath
sfsegyheader
sfsuwrite
sftowed_array
sfmakevel
sfasg
sfsuread
sfcat
sfgraph